söndag 9 december 2007

Varför rättvis handel


Costa Rica är Sveriges största exportland av bananer. Nu anklagar lobby- och biståndsorganisationen Actionaid bananjätten Dole för omänskliga arbetsförhållanden i Costa Rica. Anklagelserna omfattar sexuella trakasserier, antifackliga åtgärder och 15 timmarsarbetsdagar på plantagen i Costa Rica. Med bakgrund av SvDs artikel idag vill jag belysa vikten av att handla rättvisemärkt. Rättvis handelsrörelse har vuxit fram mot bakgrunden av de svåra produktionsförhållanden som råder i utvecklingsländerna. Resurserna är ofta begränsade och för att hävda sig på världsmarknaden tvingas producenterna pressa sina priser. Följden av detta blir sänkta krav på arbetsförhållanden samt att sälja via flera mellanhänder som själva tar en stor del av förtjänsten. Arbetarna får sämre betalt. Deras möjlighet till självförsörjning elimineras och samhället upphör att utvecklas.
De stora förändringarna som måste göras för att komma till bukt med problemen behöver ske på en politisk nivå. Korruptionen är vanligt förekommande i flera utvecklingsländer och det är våra politiker (som vi själva har valt) som måste göra större påtryckningar. Det är då vi kan komma till stånd med vad många människor gör!

Under tiden har vi som konsumenter makt i denna fråga genom att handla rättvisemärkt. Som Matälskaren påpekar så produceras vissa produkter exempelvis kaffe, te, bananer och choklad värre än andra och att här är ett ypperligt ställe att börja på! Finns inte rättvisemärkta produkter i din matvarubutik så be dem att köpa in det. Som konsument kan du inte lösa alla problemen men du kan absolut göra förhållanderna bättre för många under tiden.

Inga kommentarer: